UWAGA STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH!

REKRUTACJA DO PROGRAMU ERASMUS + NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

W SYSTEMIE USOS

15 LUTEGO 2017 – 4 MARCA 2018 DO GODZINY 23.55.

W REKRUTACJI BIORĄ UDZIAŁ STUDENCI:

drugiego roku studiów I stopnia,

trzeciego roku studiów I stopnia - pod warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez UKSW na studia II stopnia

pierwszego roku studiów II stopnia

Audycja w programie OFF CZAREK w TOK FM, (16 stycznia) o godz. 11.00, w której 
dr hab

Dr Magdalena Łaptaś otrzymała Indywidualną nagrodę  Rektora III stopnia na ostatnim w 2017 roku posiedzeniu Senatu UKSW - http://www.uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/1206-nagrody-rektora-za-pozyskanie-grantow

Towarzystwo Przyjaciół KUL, Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL i Instytut Historii Sztuki UKSW zapraszają na sesję naukową podsumowującą realizację projektu

PARAFIE I KOŚCIOŁY POLSKIE W USA.

KATARZYNA SMOLEŃSKA UCZENNICA ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W WARSZAWIE jest autorką logo IHS UKSW

http://www.ihs.uksw.edu.pl/node/400

Już dostępna nowa publikacja pt. "Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach", red. Rafał Zapłata, 2017, Wyd. Naukowe UKSW.
 

Polecamy!

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach