PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE PRACOWNIKÓW IHS UKSW

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE PRACOWNIKÓW IHS UKSW

2016

Cmentarze dawnego powiatu zaleszczyckiego. Kaplice, grobowce i nagrobki z inskrypcjami zapisanymi w alfabecie łacińskim (1790-1945), redakcja naukowa wspólnie z Anną Sylwią Czyż, wyd. Instytut Historii Sztuki UKSW, Wydawnictwa Drugie, Warszawa 2016, s. 382.

2015

red. J. Nowiński przy współpracy P. Mrozowskiego
Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
Ląd-Poznań-Warszawa 2015
 
2014
Bartłomiej Gutowski, Secesja, Wydawnictwo SBM, ISBN 978-83-7845-760-2, Warszawa 2014, s. 235.

2013

Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Stylizacje i modernizacje. O rzeźbie i rzeźbiarzach w Zakopanem w latach 1879-1939, Warszawa 2013.


Małgorzata Wrześniak, Florencja – muzeum. Miasto i jego sztuka w oczach polskich podróżników, Kraków 2013.

Wierzyć i widzieć, red. M. Wrześniak (wspólnie z K. Flader, D. Jaszewską, W. Kaweckim, B. Klocek di Biasio, E. Mazur, N. Mojżynem, J. S. Wojciechowskim, D. Żukowską-Gardzińską), Sandomierz 2013.

Miejsca Teologiczne w kulturze wizualnej, M. Wrześniak (wspólnie z K. Flader, D. Jaszewską, W. Kaweckim, B. Klocek di Biasio, E. Mazur, N. Mojżynem, J. S. Wojciechowskim, D. Żukowską-Gardzińską), Kraków-Warszawa 2013.

2012

Dorota Folga-Januszewska, Przewodnik po muzeach Warszawy, 2012.

 

2011

Iter Italicum. Sztuka i Historia / Arte e Storia, red. Małgorzata Wrześniak, Warszawa 2011.

Krystyna Moisan-Jabłońska (redakcja), W kręgu sztuki polskiej i grafiki europejskiej, Warszawa 2011, ss.300.

Dorota Folga-Januszewska, Bartłomiej Gutowski Ekonomia muzeum, 2011.

Janusz Nowiński, Świątynia Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi, 2011.

Janusz Nowiński, Salezjanie w Lądzie 1921-2011, 2011.

Ernst H. Gombrich, red.: Dorota Folga-Januszewska Pisma o sztuce i kulturze, 2011.

Dorota Folga-Januszewska Przewodnik 1000 muzeów w Polsce, 2011.


2010

Homo creator et receptor artium, Księga Pamiątkowa ks. prof. dr hab. Stanisławowi Kobielusowi ofiarowana,  red. M. Wrześniak, Warszawa 2010.

Bartłomiej Gutowski, Portrety osobistości Rzeczypospolitej w kolekcji wilanowskiej, Warszawa 2010.

Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski (redakcja), Sztuka cmentarzy w XIX i XX wieku, Warszawa 2010.

Anna Sylwia Czyż,Łowicz. Kolegiata Wniebowzięcia NMP, Warszawa 2010.

Katarzyna Chrudzimska-Uhera (wstęp, opracowanie, i komentarz) Jan Szczepkowski Wypukłe i wklęsłe. Wspomnienia, Warszawa 2010.

Małgorzata Wrześniak, Roma Sancta Fiorenca Bella, Warszawa 2010.

Krystyna Moisan-Jabłońska, Katarzyna Ponińska (red.), Inspiracje grafiką europejską w sztuce polskiej , Warszawa 2010.

 

2009

Przemysław Mrozowski (red.), Uroda portretu. Od Kobera do Witkacego, Warszawa 2009.

Anna Sylwia Czyż, Barłomiej Gutowski, Cmentarz miejski w Buczaczu, Warszawa 2009.

Ernst H. Gombrich, Zmysł porządku. O psychologii sztuki dekoracyjnej, red. i tłum. Dorota Folga Januszewska, Kraków 2009.

D. Folga-Januszewska (współautor), Jerzy Tchórzewski. Słowa i obrazy, Olszanica [BOSZ] 2009, Warszawa 2009

Stanisław Kobielus (tłum.), Diversarum Artium Schedula, Kraków-Tyniec 2009.

Bartłomiej Gutowski (red.), Fenomen Genius Loci. Tożsamość miejsca w kontekście historycznym ... Tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym, Warszawa 2009.

Dorota Folga-Januszewska, Ach! Plakat filmowy w Polsce / Ah! Film Poster in Poland, [teksty, koncepcja, układ], Olszanica [BOSZ] 2009

Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Bartłomiej Gutowski (red.), Rzeźba w architekturze, Warszawa 2009 

Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Bartłomiej Gutowski (red.), Rzeźba w Polsce 1945-2008, Rocznik Rzeźby Polskiej nr XIII, Orońsko 2009

 

2008

Marta Wiraszka, Rozwój przestrzenny i zabudowa miast guberni podolskiej w czasach Imperium Rosyjskiego, Warszawa 2008 

Anna Sylwia Czyż, Kościół świętych Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie, Wrocław-Warszawa-Kraków 2008 

Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Jan Szczepkowski. Życie i twórczość, Urząd Miejski w Milanówku 2008

Dorota Folga-Januszewska, Symbol i forma. Przemiany w malarstwie polskim od 1880 do 1939. - Michał Janocha, Ikony w Polsce od średniowiecza do współczesności, Arkady 2008

Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski, Nekropolie kresowe. Skrypt dla inwentaryzatorów, Warszawa 2008

Krystyna Moisan-Jabłońska, Brodnica, Warszawa 2008, wydanie trzecie, s. 104

Bartłomiej Gutowski, Architektura secesyjna w Przemyślu, Przemyśl 2008


2007

Bartłomiej Gutowski, Przestrzeń marzycieli. Miasto jako projekt utopijny,, Warszawa 2007, s. 293 czytaj PDF

Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski, Agnieszka Skrodzka, Karolina Vysata, Anna ZdzieborskaCmentarze dawnego powiatu czortkowskiego, Warszawa 2007, s. 560

Krystyna Moisan-Jabłońska, Górzno, Warszawa 2007, s. 96


2006

Bartłomiej Gutowski (red.), A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź... Sztuka i myśl w świetle utopii, Warszawa 2006

Jakub Pokora,Psy, błazny, dzieci, królowie... Studia nad sztuką XV-XVIII wieku,Warszawa 2006.

Krystyna Moisan-Jabłońska,Brodnica, Warszawa 2006, wydanie drugie.
 

2005

Moisan-Jabłońska Krystyna,Drohiczyn, Warszawa 2005.

Moisan-Jabłońska Krystyna,Brodnica, Warszawa 2005.

Ks. Stanisław Kobielus,Ikonografia zdrady i śmierci Judasza, Apostolicum, Ząbki 2005.Ks. Stanisław Kobielus,Fizjologi i Aviarium. średniowieczne traktaty o symbolice zwierząt, przekł. i opr. S. Kobielus, Kraków 2005.

Ks. Stanisław Kobielus,Blask ciemności i światło niewiedzy, Kraków 2005.
Anna Sylwia Czyż,Artysta i mistyk. Rzecz o bł. Fra Angelico, Apostolicum, Ząbki 2005.


2004

Krystyna Moisan-Jabłońska,Pułtusk, Warszawa 2004.

Ks. Stanisław Kobielus,Niebiańska Jerozolima. Od sacrum miejsca do sacrum modelu, Warszawa 2004, wydanie 2, poprawione.

Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski, Piotr Janowczyk,Cmentarze dawnego powiatu borszczowskiego, Stowarzyszenie "Współnota Polska", Warszawa 2004.

Ks. Michał Janocha,Kamedulskie Bielany, z seriiZeszyty Bielańskie, Warszawa Bielany 2004.


2003

Waldemar Deluga,Grafika z kręgu ławry Pieczarskiej i Akademii Mohylańskiej, Kraków 2003.

Przemysław Mrozowski,Poczet ikonograficzny arcybiskupów gnieźnieńskich, prymasów Polski,wstęp wybór i opracowanie, Orlęta, Warszawa 2003

Joanna Sosnowska,Poza kanonem. Sztuka polskich artystek 1880-1939, IS PAN, Warszawa 2003.

Przemysław Nowogórski, Ilona Skupińska-Lovset (red.)Starożytna Palestyna w badaniach polskich, Wydaw. Uniwersytetu łódzkiego, łódź 2003.


2002

Ks. Stanisław Kobielus,Dzieło sztuki. Dzieło wiary. Przez widzialne do niewidzialnego, Apostolicum, Ząbki 2002.

Krystyna Moisan-Jabłońska,Obrazowanie walki dobra ze złem, Universitas, Kraków 2002.

Ks. Stanisław Kobielus,Bestiarium chrześcijańskie. Zwierzęta w symbolice i interpretacji. Starożytność-średniowiecze, Warszawa 2002.


2001

Zbigniew Bania, Marta Wiraszka,Kamieniec Podolski, miasto - legenda. Zarys dziejów urbanistyki i architektury od czasów najdawnieszych do współczesności, Wydaw. Neriton, Warszawa 2001.

Bartłomiej Gutowski, Maciej Gutowski,Architektura secesyjna w Galicji, Wydawnictwo DiG, Warszawa, 2001.

Ks. Michał Janocha,Ukraińskie i białoruskie ikony świąteczne w dawnej Rzeczypospolitej. Problem kanonu, Wydawnictwo Neriton. Warszawa 2001.


2000

Ks. Stanisław Kobielus,Krzyż Chrystusa. Od znaku do symbolu, od figury do metafory, Warszawa 2000.

Architektura nowożytna Zbigniew Bania (red.), Katedra Historii Sztuki Uł : Archidiecezjalne Wydaw. łódzkie, łódź 2000.

Waldemar Deluga,Malarstwo i grafika cerkiewna w dawnej Rzeczypospolitej, Gdańsk 2000.

Ks. Michał Janocha, ks. Janusz St. Pasirerb,Polonika artystyczne w zbiorach watykańskich, Krupski i s-ka, Warszawa 2000.

Janusz Nowiński,Ars Eucharistica Idee miejsca i formy towarzyszące przechowywaniu eucharystii w sztuce wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej, Neriton, Warszawa 2000.

Przemysław Mrozowski (red.)Przeraźliwe echo trąby żałosnej do wieczności wzywającej. śmierć w kulturze dawnej Polski.Katalog wystawy w Zamku Królewskim w Warszawie, Warszawa 2000.
 

1999

Przemysław Mrozowski (red.),Ornamenta Ecclesiae Poloniae. Skarby sztuki sakralnej. Wiek X – XVIII

Jakub Pokora (red.) Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. X, z. 20, Pułtusk i okolice, Warszawa 1999.. Katalog wystawy w Zamku Królewskim w Warszawie, Warszawa 1999.


1998

Ks. Michał Janocha,Missa in arte polona. Ikonografia mszy świętej w średniowiecznej i nowożytnej sztuce polskiej, Krupski i s-ka, Warszawa 1998.

Jakub Pokora (red.),Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, SN t. VII, cz. II, Miasto Poznań. śródmieście, kościoły i klasztory, Warszawa 1998.

Katarzyna Chrudzimska-Uhera,Architektura Milanówka, Milanówek 1998 (wyd. II, rozszerzone 2002).

 

1997

Ks. Stanisław Kobielus,Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza, Warszawa 1997.

Zbigniew Bania,święte miary jerozolimskie. Grób Pański, Anastasis, Kalwaria, Neriton, Warszawa 1997.

 

1996

Jakub Pokora,Nosce te ipsum.Studium z ikonografii błazna, Warszawa 1996.

Przemysław Mrozowski(red.),Narodziny Stolicy. Warszawa w latach 1596-1668.Katalog wystawy w Zamku Królewskim, Warszawa 1996.

 

1995

Krystyna Moisan-Jabłońska,Obraz czyśćca w sztuce polskiego baroku. Studium ikonograficzno-ikonologiczne, Warszawa 1995.

Przemysław Mrozowski, (red.),Orzeł Biały - 700 lat herbu Państwa Polskiego.Katalog wystawy w Zamku Królewskim, Warszawa 1995.

 

1994

Przemysław Mrozowski,Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994.


1993

Jakub Pokora,Obraz Najjaśniejszego Pana Stanisława Augusta (1764-1770). Studium z ikonografii władzy, Warszawa 1993.


1991

Jakub Pokora (red.),Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, SN t. IV, z. 2, Sobótka, Kety Wrocławskie i okolice, Warszawa 1991.

 

1989

Ks. Stanisław Kobielus,Niebiańska Jerozolima. Od sacrum miejsca do sacrum modelu, Warszawa 1989.


1988

Podług nieba i zwyczaju polskiego. Studia z historii architektury, sztuki i kultury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu, Zbigniew Bania (red.), Warszawa 1988.


1987

Krystyna Moisan-Jabłońska, Beata Szafraniec,Maryja orędowniczka wiernych, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1987.


1983

Zbigniew Bania, Ks. Stanisław Kobielus,Jasna Góra. Warszawa 1983.

Jakub Pokora (red.), Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, SN t. IV, z. 1, Oleśnica i okolice, Warszawa 1983.


1982

Jakub Pokora,Sztuka w służbie Reformacji. śląskie ambony 1550-1650, Warszawa 1982.

1980
Zbigniew Bania, Tadeusz S. Jaroszewski, Pałac Rady Ministrów, PWN, Warszawa 1980.


1978

Zbigniew Bania,Arsenał Warszawski, PWN, Warszawa 1978.
 


POZOSTAŁE OPUBLIKOWANE PRACE DOKTORSKIE I MAGISTERSKIE (KSIĄŻKI) OD ROKU 2000

Katarzyna Bogacka,Pastorały w Polsce, wyd. Michalineum, Ząbki 2005.

Jan Szuliński,Teatr Miejski we Lwowie, Wyd Neriton, Warszawa 2002.

Magdalena Pielas,Matka Boska Bolesna, Universitas, Kraków 2000.

Renata Słoma,Sybille. Ikonografia Sybill w polskiej sztuce nowożytnej, Universitas, Kraków 2000.

Ewa Zapolska,Cnoty teologalne i kardynalne, Universitas, Kraków 2000.

 

 

Zmieniony ( 09.04.2014 / RZ )

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach