Struktura Instytutu Historii Sztuki

Katedra Sztuki Dawnej– kierownik dr hab Zbigniew Bania, prof UKSW

Zakład Historii Sztuki Starożytnej i Tradycji Antyku

Zakład Sztuki i Ikonografii Średniowiecznej

dr hab. Przemysław Mrozowski

prof. dr hab. Czesław Grajewski

dr Romana Rupiewicz

Zakład Architektury

dr hab. Zbigniew Bania, prof. UKSW

Zakład Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobrazu

prof. dr hab. Jakub Lewicki

dr hab. Rafał Zapłata

dr Wojciech Podstolski

 

Katedra Sztuki Nowożytnej - kierownik dr hab. Anna Czyż

Zakład Plastyki Nowożytnej

dr hab. Anna Czyż

dr Artur Badach

dr Agnieszka Skrodzka

Zakład Ikonografii Nowożytnej

dr Katarzyna Ponińska

 

Katedra Kultury Artystycznej– p.o. kierownika prof. dr hab. Waldemar Deluga

Zakład Rzemiosła Artystycznego

dr hab. Agnieszka Bender, prof. UKSW (urlopowana)

- zastępstwo dr Magdalena Białonowska

Zakład Kultury Narodów Rzeczpospolitej i Chrześcijańskiego Wschodu

prof. dr hab. Waldemar Deluga

dr Magdalena Łaptaś

dr Magdalena Tarnowska

 

Katedra Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej

dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera

dr Bartłomiej Gutowski

dr Beata Lewińska

dr Marta Wiraszka

mgr Marta Kowalewska-Piwowarczyk

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach