Series Byzantina

Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art

Vol. I–IV published for the Chair of Byzantine and Post-Byzantine Art, The Cardinal Stefan Wyszynski University by the “Neriton” Publishing House. From Vol. V on: publication of the Polish Society of Oriental Art and the Chair of Byzantine and Post-Byzantine Art, The Cardinal Stefan Wyszynski’s University. From Vol. X on: publication of the Chair of Byzantine and Post-Byzantine Art, The Cardinal Stefan Wyszynski’s University and the Polish Institute of World Art Studies.

Institute of History of Art
Cardinal Stefan Wyszyński University
ul. Wóycickiego 1/3 budynek nr 23
01-938 Warszawa
wdeluga@wp.pl

Contribute: Rules for the authors

Contents

TOM VII - 2009 (pdf 7MB)

TOM VI - 2008 (pdf 22MB)

 

Czasopismo ,,Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art"pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List 2013, w wyniku której otrzymało wskaźnik ICV w wysokości 24,25 pkt.