Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznicę urodzin i w 40-lecie pracy dydaktycznej

Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznicę urodzin i w 40-lecie pracy dydaktycznej

Redakcja: A.S. Czyż, J. Nowiński, M. Wiraszka

Warszawa 2011

Wydawca: Instytut Historii Sztuki UKSW

 

Spis treści

 

Słowo wstępne dziekana

Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

 

Znaczenia architektury i architektura znaczeń.

Słów kilka o profesorze Zbigniewie Bani

 

Tabula gratulatoria

 

Bibliografia prac prof. Zbigniewa Bani

 

Prof. Jerzy Lileyko

 

Tadeusz Gołgowski

Fatymidzki kalif Al-Hakim bi-amr Allah i zburzenie kompleksu Grobu Świętego w Jerozolimie

 

Piotr Lasek

Zagadnienie tzw. dworów wieżowych. Przyczynek do badań nad późnośredniowiecznym budownictwem

obronno-rezydencjonalnym

 

Maria Brykowska

Ze studiów nad odbudową miasta i kolegiaty w Opatowie w latach 1514-1532 z fundacji kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego

 

Kazimierz Kuczman

O wawelskich stropach ramowych

 

Leszek Kajzer

Z problematyki badań założeń typu palazzo in fortezza w Polsce

 

Piotr Gryglewski

Dawna kolegiata w Wolborzu – fazy rozbudowy

 

Ewa Kubiak

Jerozolima na ziemiach Nowego Świata – Święte Miasto w sztuce Wicekrólestwa Peru

 

Łukasz M. Sadowski

Makau – ośrodek jezuickiej aktywności na Dalekim Wschodzie w latach 1565-1762

 

Adam Jan Błachut

Znaczenie i rola prefekta fabryki w kształtowaniu budownictwa zakonnego reformatów w Polsce

 

Irena Rolska

O kolegiacie pw. Wszystkich Świętych w Jarosławiu i restaurującym ją architekcie Walentym Haltmanie

 

Andrzej Betlej

Nieznane projekty z Archiwum Potockich z Krzeszowic

 

Marta Wiraszka

Kamieniecki Pallazzo della Cancelleria. Rozważania na temat recepcji renesansu włoskiego w architekturze stolicy guberni podolskiej

 

Agnieszka Kasprzak-Miler

Wiadukt im. Stanisława Markiewicza na ul. Karowej w Warszawie – jego remont i konserwacja

 

Bartłomiej Gutowski

Uśmiechnięta maska – ironia i komizm w dekoracji architektury secesyjnej

 

Krzysztof Stefański

Dawid Landé i jego wille w Turczynku

 

Andrzej K. Olszewski

Inspiracje gotyckie w nowojorskim wieżowcu RCA (General Electric)

 

Jakub Lewicki

Ogrody, czereśnie i kwiaty, czyli przyroda, tradycja i piękna architektura. Osiedle domów oficerskich we Lwowie

 

Anna Kostrzyńska-Miłosz

Dlaczego architekt wystawiał z malarzami? Idea wnętrza Jana Golińskiego

 

Julia Sowińska-Heim

O ekspresji i indywidualizmie w budowlach sakralnych Stanisława Niemczyka

 

Paulina Sztabińska

Czy rzeczywiście „mniej znaczy nudniej”? Rola geometrii w architekturze postmodernistycznej

 

Kazimierz Łatak

Z dziejów obrazu Madonny Roudnickiej w krakowskim kościele pw. Bożego Ciała

 

Adam Soćko

Madonna z probostwa farnego w Poznaniu

 

Przemysław Mrozowski

Plakieta herbowej kanonika Jana Sokołowskiego w katedrze włocławskiej / 264

 

Anna Sylwia Czyż

Dwa obrazy z dawnej kolegiaty w Łowiczu i ich graficzne pierwowzory

 

Artur Badach

Auro fulgidor. O konieczności ponownego pozłocenia posągu Zygmunta III Wazy

 

Michał Janocha

Dwie ikony fundacyjne Trochima Zachora

 

Janusz Nowiński

Portret opata-mecenasa Mikołaja Antoniego Łukomskiego, pędzla Józefa Rajeckiego, i rama jemu dedykowana

 

Przemysław Nowogórski

Kto sieje cnotę ten zbiera sławę… Z dziejów pomnika Fausta Socyna i tradycji ariańskiej w Lusławicach

 

Joanna M. Sosnowska

Dziwny ogród

 

Eleonora Jedlińska

Angelus Novus Paula Klee – anioł historii, mistyków i wędrowców

 

Anna Małecka

Ołów, krew i diamenty

 

Iwona Brzewska, Waldemar Deluga

Hebrajskie inskrypcje i hebrajskie zapisy imienia Jezus w sztuce – wybrane przykłady

 

Aneta Pawłowska

Wizerunek Afrykanina w sztukach plastycznych

Małgorzata Wrześniak

Średniowieczna wizja miasta idealnego w Mieście Dam Christine de Pizan

 

Jowita Jagla

Podniebny ogród – treści ikonograficzne motywów floralnych w polichromii sklepienia kościoła pw. św. Michała w Bambergu

 

Andrzej Witko

O pierwszej podróży Velázqueza do Włoch

 

Anna Ewa Czerwińska

Adama Swacha portret własny – czyli kilka uwag o sygnaturach i autoportretach barokowego artysty

 

Tomasz Dziubecki

Motyw jeńców w dekoracji fasad pałacowych

 

Krzysztof Gombin

Fryderyka Kotowicza relacje o pobycie synów Marianny i Eustachego Potockich w Warszawie w 1763 r.

 

Agnieszka Bender

Szaty liturgiczne z polskich pasów kontuszowych i z tkanin naśladujących pasy kontuszowe. Stan i perspektywy badań

 

Teresa Grzybkowska

Klucz do Arkadii Heleny Radziwiłłowej i puławskiej Świątyni Pamięci (Sybilli) Izabeli Czartoryskiej

 

Jakub Pokora

Homo bulla czy homo ludens? Ze studiów nad portretem dziecięcym

 

Dominika Łarionow

Mickiewicz, Cirque Olimpique, panoramy a teatr

 

Tadeusz Zadrożny

Jerozolimski kościół Zmartwychwstania w relacji pielgrzyma ks. Ignacego Hołowińskiego

 

Stanisław Kobielus

Stosunek św. Wincentego Pallottiego do dzieł sztuki

 

Zbigniew Naliwajek

„Natchnione dzieła niestrudzonych wynalazców”. Stéphane Mallarmé o rzemiośle artystycznym

 

Inka Gadowska

Wizerunek miasteczka w malarstwie artystów żydowskich w Łodzi. Elementy wizualnego kodu sztetl jako czynnik kształtowania narodowej tożsamości

 

Lechosław Lameński

Norbert Strassberg (1911-1941) – zapomniany malarz żydowski

 

Katarzyna Chrudzimska-Uhera

Tłum jest zawsze niewdzięczny. Miasto jako miejsce dla rzeźb

 

Henryk Skorowski

W kierunku jedności kulturowej Europy

 

Grzegorz Sztabiński

Dyskurs historycystyczny a sztuka współczesna

 

Dorota Folga-Januszewska

Po co nam muzea? O powstaniu neuromuzeologii

 

Wanda Nowakowska

Serce Asyżu – impresje z podróży Galeria fotografii z Jubileuszu Profesora Zbigniewa Bani

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach