Koło Naukowe Ochrony Dóbr Kultury i Środowiska "Hereditas" UKSW

Koło naukowe Ochrony Dóbr Kultury i Środowiska „HEREDITAS” zostało założone przez pierwszych studentów Ochrony Dóbr Kultury i Środowiska 27 marca 2013 roku. Opiekunem naukowym Koła został prof. UKSW dr hab. Jakub Lewicki, a Przewodniczącym Zarządu Wiktoria Kraska.

Swoją działalnością Koło obejmuje szeroko pojęte Dobra Kultury. Głównymi celami Koła są: poszerzanie i popularyzacja wiedzy o ochronie dóbr kultury i środowiska wśród studentów, wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce oraz integracja środowiska akademickiego, które jest realizowane poprzez organizację wykładów otwartych, spotkań z ekspertami oraz warsztatów edukacyjnych.

Jeśli interesuje Cię zagadnienie ochrony dóbr kultury i środowiska, to skontaktuj się z nami: hereditas.uksw@gmail.com lub znajdź nas na www.facebook.com/hereditas.uksw      

Zarząd Koła:

Przewodniczący: Jan Rosiak ,
e-mail: janrosiak@gazeta.pl

Wiceprzewodniczący: Agnieszka Borowiecka,
e-mail: gnieszek93@gmail.com

Skarbnik: Rafał Karasiński,
e-mail: rkarasinski_1995@wp.pl

Sekretarz: Maciej Wiśniewski,
e-mail: maciejvv@outlook.com

Opiekun naukowy Koła:
 prof. dr hab. Jakub Lewicki