"Art of Armenian Diaspora" - Gdańsk / 16-18 czerwca 2016 r. - międzynarodowa konferencja

Art of Armenian Diaspora
16- 18 czerwca 2016
Międzynarodowa konferencja
Muzeum Narodowe w Gdańsku
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Art of Armenian Diaspora
International Conference
June 16- 18, 2016
Muzeum Narodowe w Gdańsku
Polish Institute of World Art Studies
Cardinal Stefan Wyszynski University

__________________________________________________________________

Druga konferencja pt.: Art of Armenian Diaspora odbędzie się w Gdańsku w dniach od 16 do 18 czerwca 2016 roku. Pierwsze spotkanie zorganizowano w Zamościu w roku 2010 i dzięki któremu wydano dwie publikacje: katalog wystawy pt. Ars Armeniaca oraz materiały z konferencji opublikowane rok później w IX tomie Series Byzantina. Biorący wówczas studenci i  młodzi badacze przyczynili się do popularyzacji mało znanej wówczas sztuki ormiańskiej w Europie Środkowej i Wschodniej. W następnych latach odbyły się na Ukrainie, Węgrzech i Białorusi kolejne międzynarodowe konferencje, a w roku 2013 w Muzeum Historycznym w Budapeszcie przygotowano wspaniałą wystawę ukazującą zabytki ormiańskie z Siedmiogrodu. Autorzy wydali katalog, a następnie materiały z dyskusji międzynarodowej publikując je w Lipsku w 2014 roku. Młodzi uczeni podjęli się opracowania malarstwa miniaturowego na Węgrzech i Rzeczypospolitej. Pojawiają się już pierwsze monografie przypominające często uznane za zaginione zabytki sztuki ormiańskiej.

Mamy jednak jeszcze wiele do zrobienia, zniszczenia wojenne, kolejne fale emigracji, przyczyniły się do przemieszczenia zabytków ormiańskich. Tym zagadnieniom chcemy poświęcić jak najwięcej miejsca podczas planowanej konferencji. Właśnie w Gdańsku  po drugiej wojnie światowej osiedlili się Ormianie z dawnych terytoriów wschodniej Polski zabierając ze sobą co najcenniejsze, czczone obrazy, wyposażenie kościołów, rękopisy i księgozbiory biblioteczne. W kościele św. Piotra i Pawła znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Łaskawej ze Stanisławowa, koronowany w roku 1937. Gdańsk, miasto zniszczone w 1945 roku, odbudowane przez dziesięciolecia i jednocześnie symbol wolnej Europy po latach komunizmu jest niezwykle istotnym centrum kultury polskiej, dlatego uznaliśmy, że będzie to najlepsze miejsce na dyskusję uczonych z całego świata.

Osobny blok tematyczny dotyczyć będzie przemian w sztuce i ikonografii ormiańskiej XVII i XVIII wieku pod wpływem przyjęcia unii z Rzymem przez Ormian w wielu krajach.

Niezwykle istotnym jest zebranie dokumentacji zabytków ormiańskich niszczonych przez wieki, przede wszystkim architektury. Wszelkie przekazy ikonograficzne w postaci rysunków, rycin i fotografii oraz opisy podróżników mogą przyczynić się do rekonstrukcji zabytków. Temu zagadnieniu poświęcimy osobny panel i zapraszamy badaczy do poszukiwań przekazów ikonograficznych i literackich.

Zapraszamy historyków sztuki, archeologów, konserwatorów zabytków, archiwistów i bibliotekarzy do udziału w konferencji licząc na przybycie do Polski. Gościć nas będzie Muzeum Narodowe Gdańsku, położone niedaleko ormiańskiego kościoła św. Piotra i Pawła, w mieście o wielowiekowej tradycji.

 

Języki konferencji: angielski, francuski

wpisowe: 300 PLN

(do 30 kwietnia  2016 – 150 PLN)

Wpisowe nie obowiązuje studentów i emerytów oraz pracowników instytucji kulturalnych i naukowych Gdańska

Informacje praktyczne:

Streszczenie w języku angielskim lub polskim (ok. 250 słów) prosimy przysłać do 30 września 2015

Program konferencji ukaże się do 31 stycznia 2016

 

Materiały z konferencji zostaną opublikowane w Series Byzantina. Termin składania tekstów do 31 października 2016 (w języku angielskim lub francuskim, około 10 stron, czyli ok. 18 000 znaków wraz z przypisami oraz około 5- 10 ilustracji)

Zgłoszenia prosimy składać na adres:

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

 (ul. Warecka 4/6 – 10, 00-400 Warszawa)

 

Prof. dr. hab. Waldemar Deluga – główny organizator

wdeluga@wp.pl

Dr Maria Ołdakowska – sekretariat konferencji

mayah25@wp.pl

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach