Lenda medii aevi ... - SYMPOZJUM / Ląd, 13.06.2015 r.

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie

Instytut Historii Sztuki UKSW

zapraszają na sympozjum:

Lenda medii aevi

średniowieczne zabytki dawnego opactwa w Lądzie,

nowe odkrycia, najnowsze badania

Klasztor w Lądzie, Sala Opacka, 13 czerwca 2015 (sobota) początek godz. 9.30

____________________________________________________________________________________

http://wsdts.pl/serdecznie-zapraszamy-na-sympozjum-lenda-medii-aevi/

____________________________________________________________________________________

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach