ČEŠTINA

ÚSTAV DĚJIN UMĚNÍ

UNIVERZITA KARDINÁLA STEFANA WYSZYŃSKÉHO VE VARŠAVĚ

Informace v angličtině

 

STUDIJNÍ OBORY

Dějiny umění

Dějiny umění na UKSW je obor s více než 60letou historií, který spojuje tradici humanitních studií s novými formami vzdělávání přizpůsobenými moderním požadavkům a potřebám pracovního trhu. V průběhu výuky získávají studenti znalosti z oblasti dějin polského a evropského umění, praktické dovednosti, jako je práce s objektem, provenienční výzkum, umělecká kritika, organizování výstav, získávání dotací, moderní média, dále nástroje k pochopení současné kultury, jež je především vizuální kulturou.

 

Ochrana kulturního majetku a životního prostředí

Ochrana kulturního majetku a životního prostředí představuje interdisciplinární studium, které spojuje problematiku z oblasti ochrany kulturního majetku a ochrany přírody, což je doporučováno mnoha mezinárodními dokumenty a stejně tak doporučeními EU v Polsku. Jedná se o unikátní obor.

 

 

O ÚSTAVU DĚJIN UMĚNÍ UKSW

V roce 1954 vznikla na Teologické fakultě Teologické katolické akademie ve Varšavě Katedra dějin sakrálního umění. Jejím mnohaletým vedoucím byl vynikající historik umění ks. prof. dr hab. Janusz Stanisław Pasierb. V šedesátých létech došlo transformaci katedry, nejdříve k vytvoření specializace, později k vzniku oboru Dějiny sakrálního umění. V roce 1999 byla Akademie katolické teologie přeměněna na Univerzitu kardinála Stefana Wyszyńského ve Varšavě. V roce 2002 vznikl Ústav dějin umění jako samostatná didakticko-vzdělávací jednotka. Je považován za přední vzdělávací centrum své kategorie v Polsku. Přednášející Ústavu dějin umění jsou odborníci uznávaní v Polsku i v zahraničí. Kromě didaktických předmětů uskutečňují mnoho výzkumných programů. V současnosti zahrnuje didaktická nabídka Ústavu dějin umění dva obory – Dějiny umění a Ochranu kulturního majetku. Ústav vydává ceněný odborný vědecký časopis „Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art”. V roce 2015 vznikl nový vědecký časopis „Novus Artifex”.

 

 

STRUKTURA ÚSTAVU DĚJIN UMĚNÍ

Ředitelka dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, prof. UKSW

Zástupce ředitelky 

Vedoucí studia dr Marta Wiraszka

                           dr Bartłomiej Gutowski

 

Katedra středověkého umění
 
vedoucí dr hab. Przemysław Mrozowski, prof. UKSW 

kněz  dr hab. Janusz Nowiński, prof. UKSW

dr Romana Rupiewicz

mgr Marcin Bogusz

 
 
Katedra moderního umění
 
vedoucí dr hab. Anna Sylwia Czyż, prof. UKSW
 
dr Artur Badach

dr Agnieszka Skrodzka

Aleksander Stankiewicz
 
 
Katedra moderního a současného umění
 
vedoucí dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, prof. UKSW 

dr Bartłomiej Gutowski

dr Beata Lewińska

dr Marek Maksymczak

dr Marta Wiraszka

 

Katedra umělecké kultury

vedoucí prof. dr hab. Czesław Grajewski 

dr Magdalena Białonowska  

dr Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk

dr Magdalena Łaptaś

dr Magdalena Tarnowska

 

Katedra památkové péče a ochrany krajiny

vedoucí prof. dr hab. Jakub Lewicki 

dr Wojciech Podstolski

dr Katarzyna Ponińska

 

PROGRAM ERASMUS+ 

Kontakt

Koordinátor Ústavu dějin umění UKSW – dr Magdalena Tarnowska – m.tarnowska@uksw.edu.pl

 

School of Polish History, Culture and Art History

Zvláštností studia je School of Polish History, Culture and Art History vyučovaná v angličtině, zahrnující monografické přednášky z oblasti polské, evropské, byzantské, židovské kultury a umění, sběratelství a dále účast v semináři vedeném prof. dr hab. Waldemarem Delugou.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach