ČEŠTINA

ÚSTAV DĚJIN UMĚNÍ

UNIVERZITA KARDINÁLA STEFANA WYSZYŃSKÉHO VE VARŠAVĚ

Informace v angličtině: http://www.ihs.uksw.edu.pl/node/280

 

STUDIJNÍ OBORY

Dějiny umění

Dějiny umění na UKSW je obor s více než 60letou historií, který spojuje tradici humanitních studií s novými formami vzdělávání přizpůsobenými moderním požadavkům a potřebám pracovního trhu. V průběhu výuky získávají studenti znalosti z oblasti dějin polského a evropského umění, praktické dovednosti, jako je práce s objektem, provenienční výzkum, umělecká kritika, organizování výstav, získávání dotací, moderní média, dále nástroje k pochopení současné kultury, jež je především vizuální kulturou.

 

Ochrana kulturního majetku a životního prostředí

Ochrana kulturního majetku a životního prostředí představuje interdisciplinární studium, které spojuje problematiku z oblasti ochrany kulturního majetku a ochrany přírody, což je doporučováno mnoha mezinárodními dokumenty a stejně tak doporučeními EU v Polsku. Jedná se o unikátní obor.

 

 

O ÚSTAVU DĚJIN UMĚNÍ UKSW

V roce 1954 vznikla na Teologické fakultě Teologické katolické akademie ve Varšavě Katedra dějin sakrálního umění. Jejím mnohaletým vedoucím byl vynikající historik umění ks. prof. dr hab. Janusz Stanisław Pasierb. V šedesátých létech došlo transformaci katedry, nejdříve k vytvoření specializace, později k vzniku oboru Dějiny sakrálního umění. V roce 1999 byla Akademie katolické teologie přeměněna na Univerzitu kardinála Stefana Wyszyńského ve Varšavě. V roce 2002 vznikl Ústav dějin umění jako samostatná didakticko-vzdělávací jednotka. Je považován za přední vzdělávací centrum své kategorie v Polsku. Přednášející Ústavu dějin umění jsou odborníci uznávaní v Polsku i v zahraničí. Kromě didaktických předmětů uskutečňují mnoho výzkumných programů. V současnosti zahrnuje didaktická nabídka Ústavu dějin umění dva obory – Dějiny umění a Ochranu kulturního majetku. Ústav vydává ceněný odborný vědecký časopis „Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art”. V roce 2015 vznikl nový vědecký časopis „Novus Artifex”.

 

 

STRUKTURA ÚSTAVU DĚJIN UMĚNÍ

 

Ředitelka dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera

 

Zástupce ředitelky dr Anna Sylwia Czyż

 

Vedoucí dálkového studia dr Bartłomiej Gutowski

 

 

 

Katedra starého umění– vedoucí dr hab Zbigniew Bania, prof. UKSW

 

·         Sekce dějin starověkého umění a antické tradice

 

·         Sekce středověkého umění a ikonografie

 

·         Sekce architektury

 

·         Sekce památkové péče a ochrany krajiny

 

 

Katedra moderního umění – vedoucí dr hab. Christine Moisan-Jablonsky, prof. UKSW

 

·         Sekce novověkého výtvarného umění

 

·         Sekce novověké ikonografie

 

 

Katedra umělecké kultury – vedoucí dr hab. Agnieszka Bender, prof. UKSW

 

·         Sekce uměleckého řemesla

 

·         Sekce kultury národů Polské republiky a křesťanského Východu

 

Sekce současného umění

 

PROGRAM ERASMUS+ 

Kontakt

Koordinátor Ústavu dějin umění UKSW – dr Magdalena Tarnowska – m.tarnowska@uksw.edu.pl

 

School of Polish History, Culture and Art History

Zvláštností studia je School of Polish History, Culture and Art History vyučovaná v angličtině, zahrnující monografické přednášky z oblasti polské, evropské, byzantské, židovské kultury a umění, sběratelství a dále účast v semináři vedeném prof. dr hab. Waldemarem Delugou.

 

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach