LIETUVIŠKAI

DAILĖS ISTORIJOS INSTITUTAS

VARŠUVOS KARDINOLO STEFANO VIŠINSKIO UNIVERSITETAS

 

Informacija anglų kalba: www.ihs.uksw.edu.pl/node/280

 

STUDIJŲ KRYPTYS

 

Meno istorija

Meno istorija VKSVU tai kryptis su virš 60 metų istorija, kuri jungia humanitarinių studijų tradiciją su naujomis mokymo formomis, pritaikytomis  prie šiuolaikinių reikalavimų ir darbo rinkos poreikių.

Studijų metu studentai sužino apie Lenkijos ir Europos meno istoriją, įgyja praktinius įgūdžius, tokius kaip darbas su objektu, kilmės tyrimas, meno kritika, parodų organizavimas, lėšų gavimas ar šiuolaikinė žiniasklaida, o taip pat šiuolaikinės kultūros supratimo įrankius, kuri yra visų pirma vizualine kultūra.

 

Kultūros vertybių ir aplinkos apsauga

Kultūros vertybių ir aplinkos apsauga tai tarpdisciplininės studijos, kurios jungia kultūros vertybių apsaugą su aplinkos apsauga, yra rekomenduojama įvairių tarptautinių dokumentų, o taip pat ES Lenkijoje.

Tai išimtinė kryptis.

 

APIE DAILĖS ISTORIJOS INSTITUTĄ

1954 metais Varšuvos katalikų teologijos akademijoje, teologijos fakultete buvo įsteigta Sakralinio meno istorijos katedra. Jos ilgamečiu vadovu buvo žymus meno istorikas kun. prof. habil.dr. Janusz Stanisław Pasierb. Šešiasdešimtais metais pirmiausia katedra buvo pakeista į specializaciją, o vėliau į Sakralinio meno istorijos kryptį. 1999 metais Katalikų teologijos akademija buvo pakeista į Varšuvos kardinolo Stefano Višinskio universitetą. 2002 metais buvo įsteigtas Meno istorijos institutas kaip nepriklausomas mokslo ir didaktikos įstaiga. Yra priskiriamas prie pirmaujančių savo kategorijos Lenkijos mokslo centrų. Meno istorijos instituto dėstytojai tai aukštai vertinami specialistai Lenkijoje ir užsienyje. Išskyrus didaktinius užsiemimus jie vykdo daugelį finansuojamų tyrimo programų. Šiuo metu Meno istorijos instituto mokslo pasiūloje yra pristatomos dvi kryptys - Meno istorija ir Kultūros vertybių apsauga. Institutas leidžia vertinamą specializuotą mokslinį žurnalą"Series Byzantina Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art”. 2015 metais buvo pradėtas leisti naujas mokslinis žurnalas "Novus Artifex"

 

DAILĖS ISTORIJOS INSTITUTO STRUKTŪRA

 

Direktorė habil. dr. Katarzyna Chrudzimska-Uhera

 

Direktorės pavaduotoja dr. Anna Sylwia Czyż

 

Neakivaizdinių studijų vadovas dr. Bartłomiej Gutowski

 

Senojo meno katedra - vadovas habil.dr. Zbigniew Bania, VKVU prof.

·       Senovės meno istorijos ir antikos tradicijos fakultetas

·       Viduramžių meno ir ikonografijos fakultetas

·       Architektūros fakultetas

·       Senų pastatų konservavimo ir kraštovaizdžio apsaugos fakultetas

 

Naujųjų amžių menas - vadovas habil dr. Christine Moisan-Jablonsky, VKVU prof.


 

 

·       Naujųjų amžių plastikos fakultetas

·       Naujųjų amžių ikonografijos fakultetas
 

Meno kultūros katedra - vadovė habil dr.  Agnieszka Bender, VKVU prof.

 

·       Meninių amatų fakultetas

·        Žečpospolitos tautų kultūros ir krikščioniškų rytų fakulteta

Šiuolaikinio meno fakultetas

 

ERASMUS+ PROGRAMA 
 
    Kontaktai
VKVU meno istorijos instituto koordinatorius – dr. Magdalena Tarnowska – m.tarnowska@uksw.edu.pl
   
     School of Polish History, Culture and Art History
Studijų išskirtinumas: School of Polish History, Culture and Art History, dėstoma anglų kalba, susideda iš monografijos paskaitų apie Lenkijos, Europos, Bizantijos ir žydų kultūrą ir meną, kolekcijų, o taip pat dalyvavimo prof. habil. dr. Waldemaro Deluga seminaruose.
 
Kur mes esame? Kaip pas mus atvažiuoti?

Žemėlapis – nuoroda
Privažiavimas - nuoroda
Universitetinis miestelis – nuoroda

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach