Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków .... 2016

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń”

Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych,
Instytut Historii Sztuki WNHiS UKSW
Termin: 24 listopada 2015 r.
Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Aula im. R. Schumana przy ul. Wóycickiego 1/3
 
 
Konferencja została objęta honorowym patronatem przez:
 
Jego Magnificencję ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego – Rektora UKSW w Warszawie
 
                                                                                     
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów                             Narodowy Instytut Dziedzictwa
                   http://nimoz.pl/                                                       http://www.nid.pl/pl/
                                                                                                                             http://www.zabytek.pl/
 
 
Fundację HEREDITAS
 
 
AKTUALNOŚCI
 
WYSTAWY TOWARZYSZĄCE WYDARZENIU:
Wystawa w technologii VR - prezentacja ideowych projektów architektonicznych w skali 1:1
„Architecture into Virtuality™”
Laka Architektura i 4Experience - Godz. 9:00-18:00 / Budynek Auditorium Maximum, ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa
 
Wystawa Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
„Fotogrametria w Ochronie Zabytków”
Godz. 9:00-18:00 / Budynek Auditorium Maximum, ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa
 
SPONSORZY KONFERENCJI
 
          HIROX-EUROPE                                       Leica Geosystems                                         MGGP Aero
                                 
 
     GISPRO                                       Laser-3D Jacek Krawiec
                                         http://www.gispro.pl/                                http://www.laser-3d.pl/
                                                                  
 
 
 
Facebook
https://www.facebook.com/Cyfryzacja-w-naukach-o-przesz%C5%82o%C5%9Bci-i-ochronie-zabytk%C3%B3w-1643027179289796/
 
 
PATRONI MEDIALNI
OCHRONA ZABYTKÓW                          RENOWACJE I ZABYTKI                           SPOTKANIA Z ZABYTKAMI
        www.zabytek.pl                           http://www.renowacjeizabytki.pl/           http://www.spotkania-z-zabytkami.pl/
                                                                                                                                        
GEODETA - GEOFORUM                               WIEDZA I EDUKACJA                               HISTORIA I MEDIA
      https://geoforum.pl/                                   http://wiedzaiedukacja.eu/                       http://historiaimedia.org/
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
WYSTAWY TOWARZYSZACE
 
     
 
OGÓLNE INFORMACJE
Udział dla wszystkich uczestników jest bezpłatny.
Liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Przejazd na konferencję dla wszystkich uczestników na koszt własny. Organizatorzy nie zapewniają noclegów uczestnikom konferencji. Organizatorzy przewidują poczęstunek w trakcie konferencji dla prelegentów, autorów posterów oraz organizatorów wystaw itp..
 
WAŻNE TERMINY
31.10.2015 r. - końcowy termin nadsyłania zgłoszeń referatów
15.11.2015 r. - końcowy termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa (słuchacz)
08.11.2015 r. - końcowy termin nadsyłąnia zgłoszeń posterów
15.11.2015 r. - końcowy termin nadsyłania zgłoszeń prezentacji i wystaw towarzyszących konferencji
04.11.2015 r. - ogłoszenie programu konferencji
17.11.2015 r. - końcowy termin nadsyłania zgłoszęń sponsorskich
17.11.2015 r. - końcowy termin nadsyłania zgłoszeń patronatów medialnych
 

O KONFERENCJI [pdf]

 

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU [pdf]

REFERATY - formularz docx / formularz pdf

POSTERY - formularz docx / formularz pdf

PREZENTACJA MULTI. / WYSTAWY - formularz docx / formularz pdf

UCZESTNIK / SŁUCHACZ - formularz docx / formularz pdf

ZGŁASZANIE prezentacji i wystaw towarzyszących konferencji [prosimy o kontakt z organizatorami]

UWAGA! ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ JEDYNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ! WYPEŁNIONE FORMULARZE PROSIMY PRZESYŁAĆ NA WSKAZANE NIŻEJ ADRESY

 

SPONSORZY

Oferta dla sponsorów [pdf]

 

KOORDYNACJA

dr Rafał Zapłata
cyfryzacja@uksw.edu.pl
rafalzaplata@poczta.onet.pl i/lub r.zaplata@uksw.edu.pl
Zakład Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobrazu
Instytut Historii Sztuki
Wydział nauk Historycznych i Społecznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Ul. Wóycickiego 1/3, b. 23 / 01-938 Warszawa

 

 
WSPARCIE W ORGANIZACJI KONFERENCJI:
Koło Naukowe Ochrony Dóbr Kultury i Środowiska "Hereditas" UKSW

 

Konferencja organizowana w ramach projektu naukowego pt. "Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach" z budżetu na realizację strategii rozwoju uczelni - DZIEDZINA „B” – NAUKA I ROZWÓJ (3) Człowiek w cyberprzestrzeni – możliwości, zagrożenia i wyzwania. 
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach