Medieval Art in Central Europe

Medieval Art in Central Europe

międzynarodowa konferencja naukowa

Nowy Sącz, „Miasteczko Galicyjskie” („Galician Town”), Poland
Lwowska street 226
 
October 20–23, 2016 
20-23 październik 2016 r.