Nubian Art in a Byzantine, Ethiopian and Coptic Context

Międzynarodowa Konferencja pt. "Nubian Art in a Byzantine, Ethiopian and Coptic Context", która odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2016 r., w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Institute of Cardinal Stefan Wyszyński in Warsaw kindly invites you to the international conference ─ “Nubian Art in a Byzantine, Ethiopian, and Coptic Context”. The conference will be held on 25th of November 2016, at Wóycickiego 1/3 St., (building 23, room 201), and on 26th of November in the National Museum of Warsaw, at Jerozolimskie 3 (Kino MUZ - cinema hall).

During the conference, the results of the Polish excavations in the Sudan will be presented on the background of the Mediaeval art in: Ethiopia, Egypt, and Cappadocia.

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję „Nubian Art in: a Byzantine, Ethiopian, and Coptic Context”, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2016 r. w auli 201 budynku 23, przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie oraz 26 listopada w Kinie MUZ, w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Podczas konferencji zaprezentowany zostanie materiał pozyskany podczas najnowszych wykopalisk w Sudanie na tle średniowiecznej sztuki Etiopii, Egiptu i Kapadocji.

Zgłoszenia badaczy polskich przyjmowane są do końca września b.r..

ZAPROSZENIE / pdf

PROGRAM KONFERENCJI / JPG

 
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach