Digitalizacja dziedzictwa kulturowego – szanse i zagrożenia. Architektura zabytkowa – architektura cyfrowa

KONFERENCJA NAUKOWA

"Digitalizacja dziedzictwa kulturowego – szanse i zagrożenia. 
Architektura zabytkowa – architektura cyfrowa"
 
Termin: 21 września 2016, godz. 10.30
 
Miejsce: Biuro Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie
ul. Nowy Świat 18/20, Warszawa, 2 piętro (biblioteka)
 

Organizatorzy: Instytut Historii Sztuki, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

oraz
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie (współorganizator)
 
KOMITET NAUKOWY:
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków - Barbara Jezierska
Prof. dr hab. Jakub Lewicki (UKSW w Warszawie / przewodniczący)
Prof. dr hab. Dorota Zawieska (Politechnika Warszawska)
Prof. dr hab. Waldemar Deluga (UKSW w Warszawie)
Zastępca MWKZ - Antoni Oleksicki (Warszawa)
Dr Rafał Zapłata (UKSW w Warszawie)
 
KOMITETR ORGANIZACYJNY
Dr Rafał Zapłata (UKSW w Warszawie / przewodniczący)
Zastępca MWKZ - Antoni Oleksicki (Warszawa)
Dr Anna Czyż (UKSW w Warszawie)
 
 
 
 
Adres kontaktowy do organizatorów:
r.zaplata@uksw.edu.pl
 
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach