Muzeologia

Studia muzeologiczne należą do nowego typu studiów interdyscyplinarnych, których zadaniem jest kształcenie ludzi otwartych na dialog różnych specjalności i potrafiących zarządzać złożonymi instytucjami kultury i nauki. Studia obejmują obok nauk humanistycznych i historycznych (historii, historii sztuki, archeologii, muzykologii, nauk o sztuce, mediologii, religniozawstwa), także socjologię, psychologię, pedagogikę, z elementami prawa i administracji, ochrony zabytków, informatyki, ekologii, wspieranych przez filozofię, etykę i teorię idei – w proporcjach niezbędnych do wyboru dalszej drogi rozwoju.

Oferta dydaktyczna obejmuje trzyletnie studia I stopnia (licencjackie) w systemie stacjonarnym (studia nieodpłatne). Po ich zakończeniu będzie istniała możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskie). Profil kształcenia umożliwia także traktowanie muzeologii jako dodatkowych studiów specjalistycznych dla osób kształcących się na innych kierunkach.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom studentów, Muzeologia oferuje możliwość samodzielnego wyboru specjalności studiów oraz zajęć monograficznych i fakultatywnych. Działalność Muzeologii zakłada szeroką współpracę z najważniejszymi ośrodkami muzealnymi i muzeologicznymi w Polsce i na świecie. Ważnym elementem kształcenia, obok wiedzy teoretycznej, będzie praktyka zawodowa i wybierany przez studentów profil specjalizacyjny pozwalający na zindywidualizowane kształcenie w określonych dziedzinach.

Kadrę naukową tworzą zarówno wykładowcy różnych kierunków uczelni (historii, historii sztuki, archeologii, kulturoznawstwa, socjologii, politologii, prawa, informatyki i matematyki, nauk przyrodniczych, filozofii), jak i zapraszani wykładowcy.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach