„Ochrona dóbr kultury i środowiska” unikatowy kierunek na unikatowe czasy.

„Ochrona dóbr kultury i środowiska” unikatowy kierunek na unikatowe czasy.

Czas realizacji: maj 2015 r. - listopad 2015 r.

Kierownik projektu: dr Rafał Zapłata

Zadanie w ramach budżetu na realizację stretegii Rozwoju Wydziału Nauk  Historycznych i Społecznych UKSW (wsparcie instrumentów promocji wydziału i poszczególnych kierunków studiów w środowisku uczniów szkół ponadgimnazjalnych)

Kontakt: r.zaplata@uksw.edu.pl

Charakterystyka projektu:
Projekt ma na celu popularyzację unikatowego i jedynego w Polsce kierunku studiów „Ochrony dóbr kultury i środowiska” w środowiskach uczniów szkół ponadgimnazjalnych, stwarzając możliwość promowania kierunku, jak Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w środowisku uzdolnionej młodzieży, co rokuje w przyszłości naborem studentów, gwarantującym wysoki poziom kształcenia. Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez odniesienie się do lokalnych dóbr kultury i środowiska, w tym dziedzictwa materialnego i niematerialnego regionu oraz najbliższej okolicy uczniów, co ułatwi potencjalnym – przyszłym studentom zrozumienie zagadnień bezpośrednio związanych z ODKiŚ, poprzez ich odniesienie do bliskich uczniom przykładów.
 
DLA ZAINTERESOWANYCH
 
"„Ochrona dóbr kultury i środowiska” unikatowy kierunek na unikatowe czasy" - prezentacja pdf
 
"Dobra kultury i środowiska: badanie, dokumentacji, zarządzanie i promocja" - prefentacja pdf
 
WYSTAWA CZASOWA
"„Ochrona dóbr kultury i środowiska”. Interdyscyplinarne wyzwania, unikatowe kształcenie" - informator wystawy pdf
 
GALERIA PROJEKTU
 
"„Ochrona dóbr kultury i środowiska”. Interdyscyplinarne wyzwania, unikatowe kształcenie"
 
 
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach