Rekrutacja

Serdecznie zapraszamy na studia z Historii Sztuki (I i II stopień), stacjonarne i niestacjonarne) oraz Ochrony Dóbr Kultury i Środowiska (I stopień, stacjonarne).

Historia Sztuki WNHiS  

Ochrona Dóbr Kultury WNHiS 

http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/