Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Od roku akademickiego 2019/2020 uruchomiony został II stopień (studia magisterskie) kierunku Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym. Prowadzony jest on wspólnie przez Instytut Archeologii oraz Instytut Historii Sztuki.

Celem studiów jest kształcenie pracowników instytucji zajmujących się szeroko pojętą kulturą, administracji i kultury. Wśród przedmiotów obowiązkowych znajdują się zajęcia z dyscyplin: nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o socjologii oraz nauki o sztuce, które dają studentom możliwość zdobycia wiedzy nie tylko z określonych dyscyplin, ale również łączenie elementów wiedzy potrzebnej by pracować w szczególnym zawodzie zarządcy/administratora dziedzictwa kulturowego. 

Studia na II stopniu pogłębiają podstawową wiedzę w tym zakresie, którą studenci mogą uzyskać na studiach I stopnia przede wszystkim na kierunkach Zarządzanie dziedzictwem kulturowym (Instytut Archeologii UKSW) oraz Ochronie dóbr kultury i środowiska (Instytut Historii Sztuki UKSW). Studia II stopnia skierowane są również do absolwentów innych studiów takich jak: archeologia, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo i historia kultury, a także inne kierunki humanistyczne.

Rekrutacja i dodatkowe informacje

Plan zajęć