Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UKSW

Koło Naukowe Studentów Instytutu Historii Sztuki funkcjonuje przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego od lat 70. XX w. Reaktywowane zostało w roku 1996. Skupia studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych historii sztuki Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych. Dzięki inicjatywom swych członków stanowi warsztat, w którym młodzi historycy sztuki mają możliwość, jeszcze w czasie trwania studiów, skonfrontować nabytą wiedzę z praktyką.

Od 2016 roku członkowie KNSHS realizują projekt „Sztuka na raz”, który zakłada cykl jednodniowych objazdów naukowo-poznawczych do najważniejszych, pod względem historii sztuki, miast. Zgodnie z ideą wyjazdów terenowych, studenci poznają pracę historyka sztuki w terenie, zapoznając się z podstawowymi umiejętnościami badawczymi obejmującymi formułowanie i analizę problemów, dobór metod i narzędzi badawczych. Samodzielna organizacja spotkań z badaczami i specjalistami jest krokiem w przyszłe działania naukowe uczestników projektu.

Pokrewnym projektem jest „Sztuka na chwilę”, który ma na celu aktywizację członków Koła poprzez udział w wydarzeniach naukowych, artystycznych i kulturalnych dostępnych w Warszawie.

Od 2017 roku, Koło nawiązało współpracę z Biblioteką „Przy Zawiszy”, w ramach której studenci prowadzą otwarte wykłady poruszające zagadnienia z zakresu historii sztuki, dotyczące m.in. ikonografii, plastyki, rzeźby i krytyki artystycznej.

Partnerami wspierającymi większość inicjatyw KNSHS są: Samorząd Studentów UKSW, Fundacja Niezależnych Inicjatyw Studenckich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Niezależne Zrzeszenie Studentów oraz media uczelniane PandaTV i Radio UKSW.

Koło angażuje się również w funkcjonowanie Galerii „Przy Automacie”, działającej przy Instytucie Historii Sztuki UKSW (Kampus Wóycickiego, bud. 23), organizując wystawy fotograficzne, będące podsumowaniem dotychczasowych działań i zachętą dla kolejnych osób, do uczestnictwa w przyszłych inicjatywach Koła.


Opiekunka Koła Naukowego

dr Romana Rupiewicz

Facebooku: https://www.facebook.com/KoloNaukoweStudentowHistoriiSztukiUksw     

E-mail: kolo.naukowe.shs@gmail.com

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach