Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UKSW

Koło Naukowe Studentów Instytutu Historii Sztuki funkcjonuje przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego od lat 70. XX w. Reaktywowane zostało w roku 1996. Skupia studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych historii sztuki oraz doktorantów. Dzięki inicjatywom swych członków stanowi warsztat, w którym młodzi historycy sztuki mają możliwość dokonania „pierwszych szlifów”. Jeszcze w czasie trwania studiów mogą skonfrontować nabytą wiedzę z praktyką, prowadzić samodzielne badania naukowe, a jako reprezentanci koła mają możliwość aktywnego uczestnictwa w sesjach naukowych. Poza tym koło organizuje dla swych członków objazdy naukowe, wspólne zwiedzanie wystaw, spotkania z ciekawymi postaciami ze świata sztuki i krytyki artystycznej oraz wystawy prac plastycznych, szczególnie w działającej przy Instytucie Historii Sztuki Galerii „Przy Automacie”. Z inicjatywy koła naukowego jest wydawane pismo „Artifex”, którego elektroniczną wersję można znaleźć w Internecie pod adresem: artifex.uksw.edu.pl.
Opiekun Koła Naukowego Studentów Instytutu Historii Sztuki dr Magdalena Tarnowska.
Kontakt z kołem kolo.naukowe.shs@gmail.com

Władze koła naukowego

Prezes - Martyna Leśniak (IV rok historii sztuki)
Vice prezesi - Zuzanna Potocka (IV rok hs) i Sebastian Krzypkowski (I rok hs)
Skarbnik - Anna Szustak (IV rok hs)
Sekretarz - Zuzanna Rakowska (I rok hs)
 

Strona koła: http://kolonaukoweshs.wix.com/uksw

Strona koła na Facebooku: https://www.facebook.com/KoloNaukoweStudentowHistoriiSztukiUksw    

mail: kolo.naukowe.shs@gmail.com